พังงา​-ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา MOU กับ มรภ.ภูเก็ต เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

วันที่ (8 ก.ค.65 ) ทึ่ ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา​ นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา และ ผศ. รังสรรค์ พลสมัคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ด้านวิทยาศาสตร์ เทคนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ บริการวิชาการ การนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา กล่าว​ว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายธนาคารด้านการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ผ่านโครงการต่างๆของธนาคาร ซึ่งการพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การบริหารจัดการเชื่อมโยงกระจายสินค้าและการขนส่ง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดพังงา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรร่วมกัน

ทั้งนี้ หลังการเอ็มโอยู ได้มีการจัดอบรม “โครงการส่งเสริมการเพิ่มบทบาท สกต.เพื่อการกระจายสินค้าและขนส่ง (Logistic)” เพื่อเพิ่มทักษะความรู้การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้าและการขนส่ง ให้กับคณะกรรมการและพนักงานของ สกต.พังงา จำกัด ในการนำสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกร และชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สกต.พังงา จำกัด ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเป็นช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในจังหวัดพังงา โดยการเชื่อมโยงธุรกิจกับ สกต. สหกรณ์ และเครือข่ายทั่วประเทศ สร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ชุมชน และประเทศ โดยมีวิทยากรจาก ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

พร​ชัย​ แซ่​เอี๋ยว​ ผู้สื่อข่าว​ จ.พังงา​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

สุพรรณบุรี-พ่อเมืองสุพรรณบุรีสืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำวัดเถรพลายหนึ่งเดียวในสุพรรณบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอุ้มพระดำน้ำด้วยตัวเอ […]

You May Like

Subscribe US Now