ทน.พระนครศรีอยุธยา มอบเสื้อลายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู ในสังกัดเทศบาล

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเสื้อลายฝีพระหั […]

Subscribe US Now