อยุธยา-นอภ.เสนา เปิด “โครงการพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของพลเมืองในชุมชน”

เวลา 09.00 น. วันที่ ( 27 ก.พ.65 ) นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ”โครงการพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของพลเมืองในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ในบทบาทและหน้าที่ โดยมีนายสิทธิวัชร์ สุขล้อมธนิต ประธานศุนย์พัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดพระนครศรอยุธยา อาจารย์เฉลิม อภิวาท รองประธานศูนย์พัฒนาการเมือง นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา


การจัดทำ “โครงการพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของพลเมืองในชุมชน” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับทางภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่น และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ของอำเภอและจังหวัด ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้งมีองค์กรหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการดำเนินการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะชุมชนการมีส่วนร่วมการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของรัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามทัศนคติของตนเองอย่างที่จะนำเสนอ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ มีการสอดรับจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมากที่สุดอีกทั้งยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อประชาชน จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ณัฐพล กิจที่พึ่ง ผู้สื่อข่าวพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อโฆษณา โทร.0949608555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

นครปฐม-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก "The 6" " Western Motor Expo 2022 "

วันที่ ( 27 ก.พ.65 )  ที่ บริเวณสนามไดร์กอล์ฟ โรงแ […]

You May Like

Subscribe US Now