แม่ฮ่องสอน-เกษตรอำเภอปาย ร่วมกับ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567

วันที่  (20 มี.ค.67) สำนักงานเกษตรอำเภอปาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 ณ ศพก. เครือข่ายสวนเม่นหมอก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเอนก  ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมีนายประยูรปิมปา ประธานศพก.จังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานศูยน์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปายกล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้แนวการเกษตรผสมผสานโดยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. คือสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จึงนับเป็นการทำงานที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการทำงานร่วมกัน มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ในการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ได้

นางสาวกชพรรณ แก้วปัญญา เกษตรอำเภอปาย กล่าวว่า สวนเม่น หมอก เป็นสวนที่ทำกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ แบบไร่นาสวนผสม เป็น ศพก. เครือข่าย ที่เน้นเกษตรผสมผสาน สำหรับงานในวันนี้มีสถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 สถานี คือ

สถานีเรียนรู้ที่ 1 การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องใช้เทคโนโลยีทางเหลือก การสาธิต และการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โดยไม่เผา เช่นการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การไถกลบ การอัดฟางก้อนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น

สถานีเรียนรู้ที่ 2 การปรับปรุงบำรุงดินเกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการจัดการพื้นที่เกษตร โดยการจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมไปถึงการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ พืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

สถานีเรียนรู้ที่ 3 การลดต้นทุนการผลิตโดยนายประยูร ปิมปาประธานศพก.อำเภอปายเรื่องการเลี้ยงแหนแดงและน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงแนวทางเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืชเกษตร

สถานีเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรโดรนเกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ มาประยุกต์ใช้กับการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาแรงงานคนในภาคเกษตร  การใช้โดรนเพื่อการเกษตรจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ช่วยคุมต้นทุนในการผลิต

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ การออกร้านขายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Smart Farmer / Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS แม่ฮ่องสอน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

สมุทรปราการ-ไฟไหม้สายไฟบนเสาไฟฟ้า มีเสียงไฟช็อตเป็นระยะ ทำชาวบ้านแตกตื่นตกใจ

เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ (20 มี.ค.67) เจ้าหน้าที่ […]

You May Like

Subscribe US Now