อยุธยา-เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

วันที่ (4 ธ.ค.65)  ที่  หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้  และยังได้รับเกียรติจาก ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  มากล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการศึกษา” ให้กับคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 คน  จาก 8 โรงเรียน และ 1 ศูนย์เด็กเล็ก และตัวแทนครูจากโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาร่วมการอบรมในครั้งนี้  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี นครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต ให้สอดรับกับเนื้อหาสาระ ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง เพราะหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีรายละเอียดที่บ่งชี้ว่า ผู้เรียนควรฝึกฝนให้มีทักษะการเรียนรู้อะไร จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในลักษณะใด รวมทั้งยังเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางเนื้อหาสาระ กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาและค่านิยมของสังคม สภาพปัญหาและความต้องการของสังคมและผู้เรียน

ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดการอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ขึ้นเป็นการอบรมที่ดีมาก  ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาร่วมในการเรียนสอน  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ทางวิทยากรมานำเสนอไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ยุพิน  ศรีสกุล  จ.พระนครศรีอยุธยา 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

อยุธยา-ประชุมเครือข่ายบริษัททำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ “9th Smile Logistics Networks Face to Face Conference” โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

นายอนันต์ เอกวรชัย กรรมการผู้จัดการ  Smile Logisti […]

You May Like

Subscribe US Now