สุพรรณบุรี-กศน. จัดมหกรรมการศึกษากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ที่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมการศึกษา กศน. และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปี 2566 โดยมีนายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง นายโกเมน จินาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านช้าง หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกิจกรรมในงานมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสืบสานตำนานเพลงสุพรรณบุรี และประกวดโชว์ส้มตำลีลาประกอบเพลง กศน.ทั้ง5อำเภอ และชมนิทรรศการกิจกรรมของ กศน.อำเภอด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวชอ.สามชุก อ.หนองหญ้าไซ และ อ.อู่ทอง

โครงการมหกรรมการศึกษา กศน. และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อย และขาดโอกาสทางการศึกษให้ได้รับการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตลอดไปซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าว สำนักงาน กศน. ได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษา 3 รูปแบบประกอบด้วย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

สำหรับประชาชนสามารถที่จะเลือกเรียนหรือรับบริการด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องเหมาะสมกับบุคคล ชุมชน และสังคม เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงความสำคัญของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันรักการอ่าน กศน.อำเภอด่านช้าง จึงได้ จัดโครงการมหกรรมการศึกษา กศน. และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านขึ้น เพื่อให้นักศึกษา กศน. ประชาชน และภาคีเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ ประชาชนทั่วไปรับรู้และรับทราบและเข้ารับบริการด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ กศน.อำเภอด่านช้าง กศน.อำเภออู่ทอง กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช กศน.อำเภอสามชุก และ กศน.อำเภอหนองหญ้าไช จัดโครงการในวันนี้

 


ภัทรพล พรมพัก  จ.สุพรรณบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

จันทบุรี-ยอแซฟวิทยา จับมือกับเอ็มม่า อลิส เปิด“หลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI ” ยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นเลิศนวัตกร

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  ที่ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ต.ท […]

You May Like

Subscribe US Now