มหาสารคาม-ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม จับมือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

วันที่ (4 ก.ค.67)  นายณัฐวุฒิ  ประทีปะวณิช  ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ชุมชนนวัตนกรรมกรมวิชาการเกษตร (DOA Smart Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ว่าที่ร.ต.อนุชา  เหลาเคน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม  กรมวิชาการเกษตร  ในนามผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม  เปิดเผยว่า  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม ชุมชนนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตร (DOA Smart Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีแผนดำเนินการจัดฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพไร่และสภาพนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 หลักสูตร 1 รุ่น คือ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” จำนวน 30 ราย

ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพไร่และสภาพนา และมอบปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 5, ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ปุ๋ยชีวภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช และอื่นๆ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในงานโครงการดังกล่าว ด้วย

พิเชษฐ  ยากรี   จ.มหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

อยุธยา-พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่ […]

You May Like

Subscribe US Now