ปทุมธานี-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปทุม เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

วันที่ (30 มี.ค.67 )ที่ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี มี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การงาน

ภายในการประชุมฯมี นายธานี นันทวัฒนาศิริชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง , รศ.ดร.วันเพ๊ญวิโรจนกูฏ รองผู้จัดการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม , ศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งสาธารณะ และ รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการ ร่วมสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี พร้อมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประยชน์สูงสุด โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กร ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองมีการขยายตัวมากและทีืสำคัญกำลังมีสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำลังก่อสร้างที่ตำบลคลองหก เพื่อเป็นการรองรับการจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อตอบสนองการพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับประเทศและ แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทำ “โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี ” ขึ้น โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาทั้ง 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันดำเนินการศึกษาและพัฒนา เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางระหว่างตัวเมืองกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี

โดยการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว และแนวเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการส่วนต่อขยายตามแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันจะนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการเราได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ทุกขั้นตอน สามารถติดตามได้ทางเว็บไซด์ของ อบจ. เป็นการดำเนินการระหว่างรัฐคือ อบจ.ร่วมกับเอกชน ผมได้ตั้งงบประมาณ 126 ล้านบาท เป็นงบที่ 4 มหาวิทยาลัยร่วมทำข้อมูลทั้งหมด ศึกษาค้นคว้า วิจัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ความเป็นไปได้ เพื่อไปยังขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เราได้ประสานบริษัทใหญ่ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนที่พร้อมที่จะมาลงทุน ผมมองว่าคุ้มค่า เพราะอบจ.ใช้งบเพียง 126 ล้านบาท ส่วนที่เหลือประมาณ 3หมื่นล้านบาท เอกชนจะมาลงทุนทั้งหมด

อนันต์ วิจิตรประชา จ.ปทุมธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

สิงห์บุรี-แนวความคิดใหม่ การจัดงานอุปสมบท "ลดโลกร้อน" ครั้งแรก

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงทร […]

You May Like

Subscribe US Now